Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Zamówienia można składać za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na ikonę „Dodaj do koszyka”.

Następnie można kontynuować zakupy lub, po kliknięciu „Zrealizuj zamówienie” zostaje wyświetlona zawartość koszyka.

Aby dokonać zakupu należy wybrać opcję „Zrealizuj zamówienie”. Kolejno będą się pojawiały kroki, które należy wypełnić, aby dokonać zakupu. W okienku „Adres” podajemy następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod, miasto), telefon, e-mail i klikamy na ikonę „Przejdź do realizacji zamówienia”. 

Następnie zostają wyświetlone informacje o wysyłce, gdzie dokonujemy wyboru formy dostawy.

W kolejnym kroku wybieramy formy płatności. podsumowanie zamówienia z możliwością weryfikacji informacji zawartych w zamówieniu. W celu sfinalizowania zamówienia klikamy na ikonę „Potwierdzam zamówienie”.

Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikami w formacie PDF w postaci niniejszego regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy.